RODO a monitoring

28-09-2018
W czasie ostatnich kilku miesięcy narosło sporo mitów i wątpliwości odnośnie wprowadzonej dyrektywy UE odnośnie Rozporządzania o Ochronie Danych Osobowych – czyli RODO. Bardzo często spotykamy się z pytaniami odnośnie monitoringu w czasie RODO, więc warto zebrać to wszystko w jednym miejscu, aby sprawa była jasna.

Pytanie: Mam dom i chcę powiesić na nim kamery monitoringu. Czy muszę pisać gdzieś o jakieś pozwolenia?
Odpowiedź: Nie. Nie ma potrzeb pisania żadnych podań. RODO dotyczy tylko przedsiębiorstw.


Pytanie: Czy mogę monitorować teren przed domem?
Odpowiedź: Tak, w celach bezpieczeństwa czasem nawet trzeba. Można monitorować przestrzeń publiczną przed budynkiem. Natomiast taka możliwość kończy się, gdy chodzi o dobro innych osób – terenu sąsiada nie wolno nagrywać – warto ustawić wtedy kamerę tak, by tam nie zaglądała na sąsiednią działkę lub ustawić strefy prywatności. Można też zapytać o zgodę.


Pytanie: Prowadzę firme i chcę uruchomić monitoring. Co powinienem zrobić?
Odpowiedź: Zgodnie z RODO taki zamiar powinien być ogłoszony na dwa tygodnie przed uruchomieniem monitoringu. Można to zrobić w formie publicznego obwieszczenia lub np. zebrania pisemnych zgód od pracowników. Na budynku lub w lokalu powinna być informacja, że znajduje się monitoring oraz informacja kto jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe.

„§ 6. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.”


Pytanie: Ile mogę przetrzymywać nagrania z monitoringu?
Odpowiedź: Maksymalnie można przez 3 miesiące. W związku z funkcją nagrywania w pętli ten czas i tak jest zazwyczaj krótszy.

„§ 3. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.”


Pytanie: Przyjmuję nowego pracownika do pracy, gdzie jest już monitoring. Czy mam jakieś obowiązki w związku z tym?
Odpowiedź: Pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien zostać powiadomiony na piśmie o stosowaniu monitoringu na obiekcie.

„§ 8. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie informacje, o których mowa w § 6.”


Pytanie: Chcę mieć monitoring w zakładzie, żeby sprawdzać czy pracownicy się nie obijają na linii produkcyjnej. Potrzebuję jakieś dodatkowe zgody?
Odpowiedź: Monitoring na obiekcie można stosować tylko w celu zapewnienia bezpieczeństwa.


Pytanie: Czy są jakieś miejsca, których monitorować w firmie nie mogę?
Odpowiedź: Tak. Nie wolno monitorować szatni, pomieszczeń socjalnych, toalet, palarni itp.

„§ 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba, że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.”
Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej na temat RODO?
Skontaktuj się z nami:

Telefon: 22 614 33 72, 22 618 30 53
   

   

Adres: ul. Lecha 6, 03-610 Warszawa
   
Zobacz jak dojechać