Serwis


Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na wszystkie przez nas sprzedawane produkty. W przypadku naprawy gwarancyjnej – wymieniony lub naprawiony towar dostarczamy gratis. Jeżeli towar jest pogwarancyjny lub reklamacja nie zostaje uznana wszelkimi kosztami (naprawy, wysyłki itd) obarczony jest klient. W celu dokonania naprawy serwisowej klient sam musi dostarczyć zakupiony towar. Przyjęcie przez nasz serwis towaru jest bezpłatne.

W celu dokonania naprawy serwisowej klient sam musi dostarczyć zakupiony towar

Do każdej przesyłki na serwis proszę załączyć odpowiedni dokument zgłoszeniowy.

Zapoznałem się i akceptuję „Regulamin serwisu E-Security”.

  1. Urządzenie przesłane do serwisu musi być kompletne. W przesyłce muszą się znajdować wszystkie elementy wyposażenia (np. myszka, zasilacz, pilot).
  2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie na skutek niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez klienta.
  3. Zgłoszenie jest potwierdzane w dni robocze telefonicznie lub mailowo w ciągu maksymalnie 48h od otrzymania przesyłki.

Gwarancja nie obejmuje

  1. Uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z urządzenie.
  2. Uszkodzeń powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w linii energetycznej.
  3. Ingerencji osób trzecich do wnętrza urządzenia (nie dotyczy serwisu E-Security).

Dział techniczny / Serwis
serwis@e-security.com.pl
m.ornoch@e-security.com.pl
22 230 24 59
534 911 849